SE AKTUELLE TILBUD 

    VAMDRUP  

LUNDERSKOV - VEJEN

medlemskab​

​Medlemskab kan opnåes ved enten at møde op i dit lokale fitness4you center i receptionens åbningsstid, eller ved at benytte dig at vores online indmeldingsfunktion hos de af vores centre der tilbyder dette. Denne mulighed finder du ved at klikke ind på dit lokale fitness4you centers side, og her finder du i øvrigt også receptionens åbningstider.

OBS: Som medlem hos Fitness4you, kan du træne i alle centre i kæden. Man skal dog være medlem i det center, som man primært benytter.

Ved indmeldelse i center:

Når du ønsker at blive indmeldt, skal vi bruge nogle af dine personoplysninger og du bedes derfor medbringe dit sygesikringsbevis, dit reg. og kontonummer, samt kontanter/kort. Ved indmeldelse betaler du nemlig den resterede del af måneden + indmeldelsesgebyr. kontant. Hvis du indmelder dig efter d.15 i måneden, så betales den efterfølgende måned også, herefter vil den månedlige betaling ske automatisk via betalings service.

Betalingsservice.

Uanset hvordan du melder dig ind er det vigtigt at du er opmærksom på vores medlemsbetingelser. Ved indmeldelse i et af vores centre vil du blive bedt om at udfylde og underskrive en kontrakt med vores vilkår, og her vil vores medarbejder gennemgå vilkårende med dig. Melder du dig ind online, er det vigtigt at du selv gennemgår vilkårende nøje. Er du i tvivl om noget er du altid velkommen til at kontakte os.