SE AKTUELLE TILBUD 

     

LUNDERSKOV - VEJEN

ud/indmeldelse og ​betingelser

Medlemsbetingelser

Se betingelser for medlemskabet her

Dibs medlemskaber kan til enhver tid opsiges med et varsel på løbende måned plus en måned. Opsigelse skal ske, ved, at sende en udmeldelses blanket pr. e-mail ,til det pågældende center hvor medlemskabet er indgået. (Mailadresser findes nederst på denne side). Medlemskaber kan IKKE opsiges via SMS, Facebook,messenger, Telefonopkald, eller ligge blanket i centret  mv. 


OBS!

Har du IKKE modtaget kvittering  pr. e-mail , så er dit medlemskab IKKE stoppet. Modtager du ikke kvitteringen inden for 3 dage, efter du har sendt din udmeldelse, bedes du kontakte det pågældende center.

Mail adresser:

Lunderskov ogVejen: Fitness4youthomas@gmail.com

​​

​​

​Blanket findes her:

Udmeldelses blanket

Bero

​Et løbende Dibs medlemskab kan sættes i bero ifølge vore medlemsbetingelser, som kan være forskellige fra center til center. Gældende for alle centre er at medlemskab kan berosættes 1 gang pr. kalender år, i 1 til 3 eller 6 mdr om året alt efter hvilket center du er medlem i. Der kan være et gebyr forbundet med en berosætning. Priser herfor kan ses i dit lokale centers prisliste. Bero skal varsles 14 dage før d. 1. hvor du ønsker din pause skal starte fra. Du kan berosætte dig i receptionen eller på mail til dit lokale center og KUN på Fitness4you´s bero blanket. Når du har modtaget en kvittering/bekræftigelse på modtagelse af din bero er denne gyldig. Opsiges et medlemskab under en bero periode er varsel på løbene måned plus en måneds opsigelse stadig gældende. Dvs. at der altid vil følge mindst én betalingsmåned efter en bero periode. 

Bero blank​et

OBS!

Har du ingen kvittering modtaget indenfor 3 dage, kan du kontakte os via mail. 


lunderskov ogvejen : sendes til fitness4youthomas@gmail.com

Denne er gyldig som dokumentation for beroperioden.